Hai cô gái có cu lesbian lỗ đít sung sướng

Hai cô gái có cu lesbian lỗ đít sung sướng. Vào cuối mỗi chuyến thăm với cô ấy, cô ấy cho anh ấy xem danh sách những giới hạn mà anh ấy đã đưa ra cho cô ấy, với những dòng màu đỏ thông qua những giới hạn đã vượt qua. Cô ấy đã đánh dấu những thứ có ý nghĩa nhất đối với cô ấy và tiếp tục thêm vào danh sách đó khi những cái mới trở nên rõ ràng. Trong suốt bốn tuần, anh đã yêu cô, yêu cô, ghét cô, sợ cô, khao khát cô, cần cô.